Mama Jureczka

Mama Jureczka

Nowy Prałat Opus Dei przypomina, jak ważni dla przyszłości Kościoła i Dzieła są chorzy i młodzież. Nawołuje, byśmy byli radośni nadzieją i służyli...

Praca Boża

Praca Boża

Okoliczności życia codziennego nie są przeszkodą, ale materią i drogą uświęcenia. Jesteśmy bohaterami Bożego zamysłu umieszczenia Chrystusa na...

Praca i kontemplacja (II)

Praca i kontemplacja  (II)

Zastanawialiśmy się już w poprzednim rozdziale, czym jest kontemplacja chrześcijańska. Kontemplacja nie ogranicza się do chwil poświęconych modlitwie....

Przekazywać wiarę

Przekazywać wiarę

"Przekazywać chrześcijańską tożsamość w posmodernistycznym społeczeństwie". Publikujemy konferencję pani teolog Jutty Burggraf (+2010) o przekazywaniu...

Historia

Historia

W jedynej dedykacji, spośród ponad czterdziestu przekładów swej książki "Droga", jaką św. Josemaría zamieścił do pierwszego wydania w języku polskim, założyciel Opus Dei napisał: „Z wielkim uczuciem dla najukochańszej Polski i dla wszystkich Polaków, którzy będą czytać to wydanie Drogi, Rzym, Wielkanoc 1969".

Wiadomość dnia

"Wszyscy jesteśmy braćmi!"

Napisał również Apostoł, że „już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus”. Słowa te są tak samo ważne dzisiaj jak wczoraj: przed Panem nie ma różnic narodowych, rasowych, klasowych ani stanowych... Każdy z nas narodził się ponownie w Chrystusie, aby być nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym: wszyscy jesteśmy braćmi i winniśmy się zachowywać po bratersku! (Bruzda, 317)

Wobec tego głodu pokoju powinniśmy powtórzyć za św. Pawłem: Chrystus jest naszym pokojem, pax nostra. Pragnienie prawdy powinno nam przypomnieć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A tym, którzy tęsknią za jednością, powinniśmy ukazać Chrystusa, który nas prosi, żebyśmy byli consummati in unum, zespoleni w jedno. Głód sprawiedliwości powinien zaprowadzić nas do pierwotnego źródła zgody między ludźmi: bycia i czucia się dziećmi Ojca, braćmi.

Pokój, prawda, jedność, sprawiedliwość. Jak...

Św. Josemaría Escrivá
"Również twoja praca winna być osobistą modlitwą, winna zamienić się w żywą rozmowę z Ojcem Niebieskim"