Wielkanoc w Watykanie

Papież
Wielkanoc w Watykanie

O powstrzymanie klęsk, jakie nawiedzają ludzkość, w tym o pokój w Syrii i na Ukrainie, modlił się Papież podczas wielkanocnego spotkania z wiernymi.

Od Prałata

List od Prałata (kwiecień 2014)

List od Prałata (kwiecień 2014)

"W tych dniach, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, starajmy się odnawiać pragnienie jak najlepszego przygotowania się do głębokiego przeżycia centralnych wydarzeń tajemnicy Odkupienia".

Wiadomość dnia

Piątek w oktawie Wielkanocy: "Chrystus zmartwychwstały towarzyszy nam"

Mistrz przechodzi wciąż od nowa bardzo blisko nas. Patrzy na nas… I jeśli ty spojrzysz na Niego, jeśli Go będziesz słuchał, jeśli Go nie odepchniesz, On cię nauczy, jak nadać wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony… A wtedy i ty, gdziekolwiek się znajdziesz, będziesz rozsiewał otuchę, radość i pokój. (Droga Krzyżowa, Stacja VIII, 4)

Pośród zajęć każdego dnia, w chwili przezwyciężania skłonności do egoizmu, odczuwając radość przyjaźni z innymi ludźmi, we wszystkich tych momentach chrześcijanin powinien odnajdywać na nowo Boga. Przez Chrystusa i w Duchu Świętym, chrześcijanin ma dostęp do zażyłości z Bogiem Ojcem i przebywa swoją drogę w poszukiwaniu królestwa, które nie jest z tego świata, lecz które w tym świecie się rozpoczyna i przygotowuje.

Trzeba obcować z Chrystusem w Słowie i w Chlebie, w Eucharystii i w...

Św. Josemaría Escrivá
"W laboratorium, na sali operacyjnej w szpitalu, w koszarach, w auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsztacie, na polu, w domu ... Bóg codziennie czeka na nas"