Służba pasterzy

Służba pasterzy

Doświadczony pasterz wyjaśnia wiernym, ale także młodemu biskupowi i sobie samemu, że istotą funkcji biskupiej jest służba wiernym.

Ojcowie Kościoła
Cudowne połowy

Cudowne połowy

Fragmenty homilii św. Augustyna, które prezentujemy dotyczą dwóch ewangelicznych cudownych połowów. Biskup z Hippony interpretuje te wydarzenia jako figury Kościoła w obecnym czasie oraz w życiu wiecznym po ostatecznym, tryumfalnym przyjściu Chrystusa.

Ojcowie Kościoła
Pochwała Maryi

Pochwała Maryi

W prezentowanym fragmencie, dotyczącym „prawdziwych krewnych” Jezusa, św. Augustyn przedstawia Maryję jako Uczennicę Jezusa, a chrześcijan zachęca, by stali się Jego matkami.

Ojcowie Kościoła
Św. Augustyn z Hippony

Św. Augustyn z Hippony

Augustyn z Hippony urodził się w 354 w Tagaście a zmarł w 430 w Hipponie. Został nazwany „Doktorem Łaski” i był jednym z największych myślicieli pierwszego tysiąclecia po Chrystusie.

Ojcowie Kościoła