Uświęcanie pracy

Praca Boża

Praca Boża

Okoliczności życia codziennego nie są przeszkodą, ale materią i drogą uświęcenia. Jesteśmy bohaterami Bożego zamysłu umieszczenia Chrystusa na szczycie całej ludzkiej działalności.

Praca i kontemplacja  (II)

Praca i kontemplacja (II)

Zastanawialiśmy się już w poprzednim rozdziale, czym jest kontemplacja chrześcijańska. Kontemplacja nie ogranicza się do chwil poświęconych modlitwie. Może mieć miejsce w ciągu dnia, pośród zwyczajnych zajęć

Pracować dobrze, pracować z miłoscią

Pracować dobrze, pracować z miłoscią

Siedemnaście tekstów autorstwa ks. Javiera Lopez Diaz o uświęceniu pracy w nauczaniu Św. Josemaríi Escrivy. Sukcesywnie będą tłumaczone (dwa na miesiąc) w listopadzie 2017 będzie do pobrania wersja ePub, Mobi, PDF.

Kształtowanie osobowości

Uśmiech i radość

Uśmiech i radość

Uśmiecham się, ponieważ Bóg się uśmiecha, uśmiecham się, ponieważ jestem zabawny z moimi wadami, uśmiecham się, ponieważ inni tego potrzebują. To są trzy rodzaje uśmiechów, które powinny charakteryzować chrześcijanina.

Życie w dialogu z innymi

Życie w dialogu z innymi

Umiejętność słuchania i otwierania się na opinie innych ludzi jest niezbędna, by żyć w duchu miłosierdzia. Tylko w ten sposób dialog zamienia się w codzienną okazję do zbliżania się do Prawdy. Nowy artykuł z serii „Kształtowanie osobowości”

Małżeństwo i narzeczeństwo

Miłość małżeńska i życie pobożnością

Miłość małżeńska i życie pobożnością

„Rodzina, która razem się modli, pozostaje razem”. To powiedzenie wskazuje, że Bóg pragnie wnieść swój wkład do każdej rodziny. Oto nowy artykuł z serii poświęconej rodzinie.

Wychowanie i rodzina

Dobre maniery

Dobre maniery

Dobre maniery to przede wszystkim uprzejmość, życzliwość, grzeczność i wszystko, co z nimi związane są młodszymi siostrami innych większych cnót. Dla nich zaś rodzina jest najlepszym środowiskiem, gdzie można się ich nauczyć, bez względu na wiek.

Praca i rodzina: kilka wskazówek, o tym, jak pogodzić oba obszary

Praca i rodzina: kilka wskazówek, o tym, jak pogodzić oba obszary

Pracujemy po to, aby przyczynić się do uszczęśliwienia naszej rodziny. Czasami jednak praca przekształca się w przeszkodę, która de facto oddala nas od naszej rodziny. W jaki sposób pogodzić intensywne życie zawodowe z odpowiednią ilością czasu, którą powinno się poświęcić współmałżonkowi i dzieciom? Artykuł z serii dotyczącej ludzkiej miłości.

Inne

Sens umartwienia

Sens umartwienia

Kościół katolicki zawsze utrzymywał, że ofiara musi być obecna w życiu chrześcijanina tak, jak była obecna w życiu Chrystusa. Droga do doskonałości prowadzi przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczeń i bez walki duchowej (por. 2 Tm 4).

Przekazywać wiarę

Przekazywać wiarę

"Przekazywać chrześcijańską tożsamość w posmodernistycznym społeczeństwie". Publikujemy konferencję pani teolog Jutty Burggraf (+2010) o przekazywaniu wiary w nowym kontekście kulturowym.