Uświęcanie pracy

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Każdy chrześcijanin powinien uobecniać Chrystusa wśród ludzi i zachowywać się w taki sposób, żeby poprzez uczynki ucznia można było odkryć oblicze Nauczyciela.

Pracować w każdym czasie

Pracować w każdym czasie

Zatrzymamy się na dwóch konkretnych momentach życia zawodowego: jego początku i końcu. Te momenty pomogą nam zastanowić się nad niektórymi aspektami uświęcenia pracy.

Siła zaczynu

Siła zaczynu

Chrześcijanin, który jest powołany do uświęcania się w swoim zawodzie, musi być ze świata, ale nie może być światowy. Powinien z realizmem uznawać obecność zła, nie zniechęcając się, kiedy napotyka je na swojej drodze.

Kształtowanie osobowości

Rodzina - najlepsza szkoła życia

Rodzina - najlepsza szkoła życia

Kiedy w rodzinie oddycha się atmosferą chrześcijańską, dzieli się zadania, troski, sukcesy i porażki. Wszystko należy do wszystkich, a jednocześnie szanuje się każdego: uczy się dzieci, jak być sobą, ale bez izolowania się od innych przez swoje upodobania i preferencje.

Zakończenie serii "Być sobą"

Zakończenie serii "Być sobą"

W serii "kształtowanie osobowości" zastanawialiśmy się nad cechami dojrzałej osobowości. Przedstawiamy końcowe refleksje.

Dojrzały owoc tożsamości

Dojrzały owoc tożsamości

Tożsamość wykuwa się podczas całego życia. W ostatnim tekście z serii “Kształtowanie osobowości” ukazuje się jej cel w duchu chrześcijańskim: nasza krucha tożsamość to być na „obraz i podobieństwo Boga”.

Małżeństwo i narzeczeństwo

Wychowanie i rodzina

Autorytet rodzicielski

Autorytet rodzicielski

Artykuł z serii na temat wychowania w rodzinie oferuje pewne sugestie w jaki sposób pomóc dzieciom w kierowaniu ich własną wolnością.

Dobre maniery

Dobre maniery

Dobre maniery to przede wszystkim uprzejmość, życzliwość, grzeczność i wszystko, co z nimi związane są młodszymi siostrami innych większych cnót. Dla nich zaś rodzina jest najlepszym środowiskiem, gdzie można się ich nauczyć, bez względu na wiek.

Inne

Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Czytanie, tak jak słuchanie jest niezwykle istotne dla poszerzania naszych horyzontów, dla pogłębiania i dojrzewania naszych myśli i perspektyw, dla zrozumienia złożoności oraz prostoty naszych codziennych spraw. Czytać aby wzrastać, unikając zatonięcia w nawale książek.

Przekazywać wiarę

Przekazywać wiarę

Publikujemy konferencję pani teolog Jutty Burggraf (+2010) o przekazywaniu wiary w nowym kontekście kulturowym.